Skip to content

Brandmasks & Mascarillas Corporativas Online

Emprenedoria integral de projecte i creació de marques

A l’inici de la pandèmia vaig decidir crear la meva pròpia marca de mascaretes, centrant-me al mercat específic de les empreses que volien mantenir la seva imatge corporativa a les mascaretes.

Primerament, va sorgir la marca Brand Masks, la qual es dirigia a altres distribuïdors. El servei de Brand Masks se centrava a oferir dissenys exclusius basats en el brànding de l’empresa demandant.

A continuació va sorgir la marca Mascarillas Corporativas Online, on el canal de venda era directament el client final i oferia el mateix servei que a l’anterior.